Ryggont under graviditet är mycket vanligt

Ryggont under graviditet är så vanligt att det anses vara fullt normalt. Omkring en tredjedel av alla gravida kan drabbas av så svårt ryggont att det inte går att fungera som vanligt på jobbet och i vardagen. Dessutom är det rätt så vanligt att ha ont i ryggen på natten under graviditeten. Det leder till svårigheter med sömnen.

Några viktiga punkter om ryggont och graviditet

  • Det är mycket vanligt att den som redan innan graviditeten har haft problem med ryggont även har detta under gravidtiden.
  • Risken för ryggont ökar då kvinnan väntar tvillingar såväl som graviditeter som inte är den första.
  • Smärtan brukar sätta in och bli mer intensiv efter tolfte graviditetsveckan. Efter vecka 28 kan ryggont mildras och försvinna.
  • Det är inte bara den ökade tyngden som kan leda till ont i ryggen när du är gravid. Förändrad kroppshållning får betydelse.
  • För gravida kvinnor är det extra viktigt med bra skor såväl som god planering av sittande och stående position för att motverka uppkomsten av ryggsmärtor under graviditeten.
  • Studier har visat att yngre kvinnor löper större risk för ryggont under graviditet. Man tror att det beror på att yngre kvinnor kan ha högre känslighet för hormonella förändringar.
  • Det har visat sig att kvinnor med latinamerikansk bakgrund löper lägre risk för ryggont som gravida än kvinnor med kaukasisk bakgrund gör.
  • Övervikt kan också vara en faktor som ökar risken för ont i ryggen som gravid.
  • Kvinnor som har haft mycket ont i ryggen under graviditeten löper större risk att få liknande problem efter födseln.