Är det verkligen farligt att böja på ryggen?

Att stå som en banan för att lyfta något kan inte anses vara så smart. Vi vet att det inte är bra att böja på ryggen på detta sätt för att bära. Men hur farligt är det att böja på ryggen? Inte alls! Om du böjer på ryggen då och då är det bara bra.

Din kropp är gjord för att klara den här typen av rörelse och du bör böja ryggen ibland. Problem kan uppstå när du utför samma rörelse ofta och med påfrestning som till exempel en vikt. Själva böjandet är inte farligt.

Så fortsätt böja på ryggen fast på ett varierat sätt. Ta reda på hur du rör dig och om det finns böjningar som du gör alldeles för ofta. Det kan ha att göra med hur du sitter såväl som hur du lyfter saker.

Genom att förändra sittmönster och hur du bär kan du börja böja ryggen på ett bättre sätt. Det kan vara mycket bra både för nuvarande ryggproblem och med tanke på framtiden!