Fettsugning mage för ryggproblem – Detta ska du veta!

fettsugning mage

Det är knappast en hemlighet att övervikt påverkar din rygg. Många har problem med värk i rygg såväl som i knän och fötter till följd av att vara överviktig. Om du överväger fettsugning mage som ett sätt att förbättra din hälsa och nå en situation där du kan hålla en rimlig vikt så kan det vara bra att veta hur detta fungerar för din rygg.

Det är givetvis bra att gå ner i vikt för mer än ryggen men här ska vi fokusera på sambandet mellan för hög kroppsvikt och ryggproblem. Vi börjar med att se närmre på fettsugning mage för ryggproblem för att sedan se mer generellt på hur viktnedgång kan vara en hjälp och vilka metoder som kan vara aktuella för dig.

Innan du läser vidare bör du vara väl medveten om att fettsugning i första hand har med estetik att göra. För viktnedgång med mål att läka ryggen är metoder som inkluderar förändrad diet och träning att rekommendera.

Vad innebär fettsugning mage?

Fettsugning mage innebär att överflödigt fett avlägsnas från bukregionen genom ett kirurgiskt ingrepp. Detta ingrepp kan ges via vanliga sjukvården då det är motiverat såväl som av privata kliniker som erbjuder kirurgi av estetiska skäl.

Proceduren fungerar ofta på följande vis:

 • Konsultation: Före fettsugning av magen har patienter vanligtvis en konsultation med en plastikkirurg för att diskutera sina mål, utvärdera om de är lämpliga kandidater och bestämma vilken teknik som ska användas. Du får också ett fettsugning mage pris att ta ställning till.
 • Förberedelse: Patienten kommer vanligtvis att bli ombedd att fasta under en viss period före operationen och kan få preoperativa instruktioner angående mediciner och andra förberedelser.
 • Anestesi: Innan proceduren påbörjas kommer patienten att ges antingen lokalbedövning med sedering eller allmänbedövning, beroende på operationens omfattning och kirurgens och patientens preferenser.
 • Snitt: Kirurgen gör små snitt (vanligtvis mindre än 1 cm) i bukområdet.
 • Tumescent Fluid Injection tekniken: En steril lösning, som är en blandning av saltlösning (saltlösning), lokalbedövningsmedel och ett läkemedel som drar ihop blodkärlen injiceras i de feta områdena. Detta hjälper till att bedöva, minska blodförlusten och underlätta borttagning av fett.
fettsugning operation
Fettsugning mage är en operation

Själva fettborttagningen:

 1. Ett tunt, ihåligt rör som kallas för en kanyl förs in genom snitten.
 2. Kanylen flyttas fram och tillbaka för att bryta upp fettcellerna som sedan sugs ut med hjälp av ett kirurgiskt vakuum eller spruta fäst på kanylen.
 3. Förslutning: När den önskade mängden fett har tagits bort, och kirurgen är nöjd med kontureringen, stängs snitten med stygn. Ibland kan snitten lämnas öppna för att dränera överflödig vätska.
 4. Återhämtning: Det behandlade området lindas ofta in för att minska svullnad, blåmärken och smärta. Rör kan placeras för att hjälpa till att avlägsna överflödig vätska eller blod.
  Kompressionsplagg (som ett åtsittande bandage eller gördel) bärs vanligtvis i flera veckor efter fettsugning mage för att minska svullnad och stödja den buken när den läker. Det kommer att dröja ett tag innan du kan se fettsugning mage resultat eftersom kroppen måste återhämta sig.

 

Patienterna som genomgått fettsugning av buken får specifika instruktioner för postoperativ vård för att ta hand om det opererade området på rätt sätt. Dessutom kan det vara så att du får läkemedel som underlättar läkningen och minskar risken för infektion som tillhör fettsugning mage risker.

När går det att se fettsugning mage resultat?

Inledande resultat kan observeras så snart svullnaden och vätskeretentionen avtar men det slutliga resultatet kan ta några månader innan det blir helt uppenbart. Om vi tänker oss att du vill bli av med ryggproblem med hjälp av fettsugning så kan det ju dröja ett tag innan din kropp läker från den stress som du har utsatt den för så länge med den extra vikten.

fettsugning mage resultat
Det kan vara väl värt med fettsugning mage bilder för att jämföra med hur det såg ut innan

Fettsugning mage risker

Det ska inte vara farligt att fettsuga om du går till en seriös klinik som jobbar på rätt sätt. Fast det finns förstås några potentiella risker som alltid kommer att vara aktuella och som du bör känna till innan du väljer fettsugning för att gå ner i vikt och bli av med ryggproblem.

Potentiella risker med fettsugning inkluderar:

 • Blåmärken
 • Infektion
 • Ärrbildning
 • Konturoregelbundenheter
 • Domningar
 • Komplikationer relaterade till anestesi.

 

Medan det primära målet med denna procedur vanligtvis är att förbättra utseendet på buken så kan det finnas vissa indirekta fördelar för ryggen.

Så här kan fettsugning mage hjälpa din rygg:

Förbättrad hållning

Att bära övervikt på framsidan av kroppen kan leda till förändringar av din hållning. Med tiden kan denna övervikt dra ryggraden framåt vilket leder till en krökt eller sjunken hållning. Genom att ta bort överflödigt fett från buken kan det bli en förbättring av hållningen på grund av minskningen av framåtdragande vikt.

Den som fått ont i ryggen som gravid vet att detta ofta beror på hållningen som förändras när den främre delen av kroppen ökar i omfång och vikt.

god hållning
Det blir lättare att jobba med god hållning med mindre fett omkring mage och buk

Minskning av ryggsmärta

De ovannämnda problemen med inkorrekt kroppshållning kan bidra till riktigt svår ryggsmärta. Förbättringar i hållning och en mer balanserad viktfördelning efter fettsugning kan hjälpa till att minska ryggbesvär för vissa individer.

Ökad rörlighet

En smalare mage kan öka en persons förmåga att delta i fysiska aktiviteter inklusive sådana som stärker rygg- och kärnmusklerna. En stark kärna är avgörande för rygghälsa och kan förebygga eller lindra vissa typer av ryggsmärtor.

Dessutom blir det lättare att hitta bästa sovställning för ischias och andra värkproblem. Ökad rörlighet hjälper dig till rätt hållning när du sover, är vaken och tränar. Det kan ge riktigt fina resultat tids nog för hur du mår fysiskt och mentalt.

Rörlighet är viktigare än styrka:

Förbättrad kroppsmekanik

En utskjutande buk kan påverka hur en person rör sig, sitter eller står. Genom att ändra bukens kontur kan fettsugning leda till mer naturlig kroppsmekanik vilket potentiellt kan lindra belastningen på ryggen.

Bättre självförtroende

En förbättrad kroppsuppfattning kan leda till ökat självförtroende och motivation att ägna sig åt fysisk aktivitet och upprätthålla en hälsosam livsstil vilket båda kan ha positiva effekter på ryggens hälsa.

nöjd man
Att ha en vikt som du är nöjd med kan öka ditt självförtroende

Minskad totalvikt

Även om fettsugning inte är en viktminskningsprocedur i sig (det tar bort fett men leder vanligtvis inte till betydande viktminskning) så kan proceduren fortfarande minska en del vikt från buken. Att bära mindre vikt kan innebära mindre belastning på ryggen.

Det är dock viktigt att ha några saker i åtanke:

Inte en garanti: Lättnaden från ryggsmärtor eller förbättrad hållning är inte garanterad för alla som genomgår fettsugning i buken. Resultaten varierar baserat på individuella faktorer som anatomi, mängden borttaget fett, befintliga hälso problem och mer.

Möjliga komplikationer: Liksom alla kirurgiska ingrepp har fettsugning mage risker. Se till att du diskuterar dessa risker med din kirurg.

Postoperativ återhämtning: Efter ingreppet kan det uppstå en period av obehag eller begränsad rörlighet vilket tillfälligt kan förvärra ryggproblem.

Sök expertråd: Om du överväger fettsugning för att lindra ryggsmärtor eller förbättra kroppsställningen så är det viktigt att rådgöra med både en certifierad plastikkirurg och en ortopedisk specialist eller sjukgymnast. De kan ge insikt om huruvida proceduren kan gynna din rygg och rekommendera andra behandlingar eller terapier.

Kom ihåg att även om det finns potentiella fördelar för ryggen från bukfettsugning så är den primära avsikten med proceduren estetisk förbättring av buken.

Hur viktigt är det att gå ner i vikt för din rygg?

Det finns många studier som diskuterar den positiva effekten av viktminskning på ryggsmärtor och muskelhälsa i allmänhet. Låt oss ta en titt på litteraturen som tyder på den positiva effekten av viktminskning på ryggsmärtor vilket indirekt innebär att en viktminskning i bukområdet (en vanlig plats för betydande viktackumulering) kan vara fördelaktig.

Allmän viktminskning och minskning av ryggsmärtor

En studie i tidskriften Spine (2013) fann att överviktiga patienter som genomgick en viktminskningsoperation visade signifikanta förbättringar av ryggsmärta och funktion efter två år. Med tanke på att bukfett är en betydande bidragande orsak till övergripande fetma så skulle dess minskning logiskt sett vara en del av denna ekvation. Detta stöds även av fler studier.

Viktminskning drar ner på ryggsmärta:

Kärnstyrka, bukfett och ryggsmärta

En studie publicerad i Pain (2006) föreslog att personer med kronisk ryggsmärta tenderade att ha svagare kärnmuskler. Överskott av bukfett kan bidra till core-svaghet, så att minska bukvikten kan indirekt hjälpa till genom att möjliggöra förbättrad core-förstärkning.

Viktminskning och diskdegenerering

Övervikt och fetma kan påskynda ländryggsdegenerering, vilket ofta är en källa till ländryggssmärta. En studie i tidskriften Arthritis & Rheumatism (2012) fann att viktminskning hos överviktiga individer kan bromsa utvecklingen av diskdegeneration.

Bariatrisk kirurgi och muskel- och skelettsmärta

Patienter som genomgår bariatrisk operation upplever ofta drastisk viktminskning vilket inkluderar en betydande minskning av bukfettet. En studie i Obesity Surgery (2012) visade att patienter med bariatrisk kirurgi rapporterade signifikanta förbättringar av muskel- och skelettsmärta, inklusive ryggsmärta, efter operation.

Fast det finns vissa känslomässiga aspekter av denna operation som är väl värda att se närmre på. Det är inte säkert att den kommer att ge de långvariga resultat som krävs för att fortsatt må bra.

Det är värt att notera att även om dessa studier visar fördelarna med viktminskning på ryggsmärtor så är den specifika effekten av att endast minska bukfettet utan motsvarande viktminskning i andra kroppsdelar mindre väldokumenterad.

Den logiska extrapoleringen är dock att med tanke på de biomekaniska påfrestningar som läggs på ryggraden av bukens vikt så borde dess minskning vara fördelaktigt för ryggen.

Alla som överväger förfaranden eller ingrepp för ryggsmärta baserat på viktöverväganden bör konsultera en sjukvårdspersonal för att förstå de potentiella riskerna och fördelarna för deras specifika situation.

Jämförelse av olika metoder för viktnedgång:

Metod Beskrivning Fördelar Nackdelar
Diet & motion Kalorirestriktion & ökad fysisk aktivitet. Naturlig, förbättrar allmän hälsa & kondition. Kräver disciplin, kan vara långsam.
Fettsugning Kirurgisk borttagning av fettavlagringar under huden. Omedelbara resultat, riktad fettsugning. Kirurgiska risker, förbättrar inte metabolisk hälsa.
Bariatrisk kirurgi Kirurgisk förändring av magen/tarmarna (t.ex. gastric bypass). Betydande viktnedgång, långsiktiga resultat. Invasiv, potentiella komplikationer, dietrestriktioner.
Medicinering Receptbelagda läkemedel som dämpar aptiten eller minskar fettupptaget. Kan hjälpa till med viktnedgång i utmanande fall. Potentiella biverkningar, inte effektivt för alla.
Periodisk fasta Cykling mellan perioder av ätande & fasta. Kan förbättra ämnesomsättning, enklare dietregim. Kan vara svårt att hålla sig till, passar inte alla.
Lågkolhydratdiet Begränsar kolhydrater, ofta med betoning på protein & fett. Resulterar ofta i snabb initial viktnedgång. En del tycker att det är restriktivt, potentiell näringsbrist.
Viktnedgångsenheter Enheter som intragastriska ballonger eller nervblockerare. Icke-kirurgisk, reversibel. Kan ha biverkningar, tillfällig åtgärd.
Beteendeterapi Rådgivning för att ändra vanor & relation med mat. Tar upp grundorsaker, långsiktig lösning. Kräver engagemang, kan behöva flera sessioner.

Mer om hur kroppsvikt påverka smärtnivåer: